Inne instytucje
Inne instytucje:

Inne instytucje: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
  województwo: mazowieckie
  ul. Smolna 12, 02-375 Warszawa,  tel.: (0-22) 566-47-60, fax: 843-83-31
  strona BIP: http://www.armsa.bip.org.pl

Inne instytucje: Gminna Biblioteka Publiczna
  województwo: łódzkie, powiat: kutnowski
  Nowe Ostrowy 80, 99-350 Nowe Ostrowy,  tel.: (0-24) 356-14-07, fax: 855-37-82
  strona BIP: http://www.gbp-noweostrowy.bip.org.pl

Inne instytucje: Gminna Biblioteka Publiczna w Kolbudach
  województwo: pomorskie, powiat: gdański
  ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy,  tel.: (0-58) 682-69-24, fax: 682-69-24
  strona BIP: http://www.gbpkolbudy.bip.org.pl

Inne instytucje: Gminne Przedszkole w Ostrowach
  województwo: łódzkie, powiat: kutnowski
  Ostrowy Cukrownia 11, 99-350 Nowe Ostrowy,  tel.: (0-24) 356-14-08, fax: 356-14-08
  strona BIP: http://www.przedszkole-noweostrowy.bip.org.pl

Inne instytucje: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  województwo: łódzkie, powiat: kutnowski
  Nowe Ostrowy 7, 99-350 Nowe Ostrowy,  tel.: (0-24) 356-15-75, fax: 356-15-75
  strona BIP: http://www.gops-noweostrowy.bip.org.pl

Inne instytucje: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach
  województwo: pomorskie, powiat: gdański
  ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy,  tel.: (0-58) 682-72-89, fax: 682-72-89
  strona BIP: http://www.gopskolbudy.bip.org.pl

Inne instytucje: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy
  województwo: mazowieckie, powiat: białobrzeski
  Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica,  tel.: (0-48) 385-77-90 , fax: 385-78-95
  strona BIP: http://gopsstarablotnica.bip.org.pl

Inne instytucje: Gminny Ośrodek Zdrowia w Kolbudach
  województwo: pomorskie, powiat: gdański
  Plac Kaszubski 7, 83-050 Kolbudy,  tel.: (0-58) 682-72-80, fax: 682-72-80
  strona BIP: http://www.zozkolbudy.bip.org.pl

Inne instytucje: Jednostka Obsługi Oświaty w Kolbudach
  województwo: pomorskie, powiat: gdański
  ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy,  tel.: (0-58) 682-60-46, fax: 682-60-46
  strona BIP: http://www.joo.bip.org.pl

Inne instytucje: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce
  województwo: mazowieckie, powiat: ostrołęcki
  ul. Celna 11, 07-410 Ostrołęka,  tel.: (0-29) 769-44-00, fax: 760-59-06
  strona BIP: http://www.straz.ostroleka.bip.org.pl

Inne instytucje: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku
  województwo: mazowieckie, powiat: płocki
  ul. Wyszogrodzka 1a, 09-402 Płock,  tel.: (0-24) 366-78-00, fax: 366-78-37
  strona BIP: http://www.kmpsp-plock.bip.org.pl

Inne instytucje: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim
  województwo: mazowieckie, powiat: grodziski
  Żydowska 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,  tel.: (0-22) 755-52-37, fax: 755-27-75
  strona BIP: http://www.kppsp-grodziskmaz.bip.org.pl

Inne instytucje: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu
  województwo: mazowieckie, powiat: przasnyski
  ul. Baranowska 44, 06-300 Przasnysz,  tel.: (0-29) 752-65-41, fax: 752-65-41
  strona BIP: http://www.kppsp-przasnysz.bip.org.pl

Inne instytucje: Kryta Pływalnia w Sierpcu
  województwo: mazowieckie, powiat: sierpecki
  ul. Sucharskiego 2, 09-200 Sierpc,  tel.: (0-24) 275-74-72, fax: 275-72-22
  strona BIP: http://www.basensierpc.bip.org.pl

Inne instytucje: Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
  województwo: mazowieckie
  ul. Hoża 86 lok. 209, 00-682 Warszawa,  tel.: (0-22) 890-04-26, fax: 890-13-11
  strona BIP: http://www.mrfp.bip.org.pl

Inne instytucje: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Załuskowie
  województwo: mazowieckie, powiat: sochaczewski
  Załusków, 96-520 Iłów,  tel.: (0-24) 277-41-53, fax: 277-41-53
  strona BIP: http://www.osw.sochaczew-powiat.bip.org.pl/

Inne instytucje: Muzeum Mazowieckie w Płocku
  województwo: mazowieckie, powiat: płocki
  ul. Tumska 8, 09-402 Płock,  tel.: (0-24) 364-70-71, fax: 262-44-93
  strona BIP: http://www.muzeumplock.bip.org.pl

Inne instytucje: Okręgowa Izba Lekarska w Płocku
  województwo: mazowieckie, powiat: płocki
  ul. Kościuszki 8, 09-400 Płock,  tel.: (0-24) 262-64-24, fax: 264-56-46
  strona BIP: http://www.oilplock.pl

Inne instytucje: Osrodek Sportu i Rekreacji
  województwo: mazowieckie, powiat: sokołowski
  ul. Lipowa 50, 08-300 Sokołów Podlaski,  tel.: (0-25) 781-26-67, fax: 781-26-67
  strona BIP: http://osir-sokolow.bip.org.pl

Inne instytucje: Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  województwo: mazowieckie, powiat: ostrołęcki
  ul. Kurpiowska 21 , 07-410 Ostrołęka,  tel.: (0-29) 760-32-61, fax: 760-32-61
  strona BIP: http://opwik.bip.org.pl

Inne instytucje: Polskie Stronnictwo Ludowe
  województwo: mazowieckie, powiat: warszawski
  ul.Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa,  tel.: (0-22) 620 60 20, fax:  654 35 83
  strona BIP: http://www.psl.bip.org.pl

Inne instytucje: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sierpcu
  województwo: mazowieckie, powiat: sierpecki
  ul. Armii Krajowej 8 b, 09-200 Sierpc,  tel.: (0-24) 275-29-94, fax: 275-29-94
  strona BIP: http://www.poradniasierpc.bip.org.pl

Inne instytucje: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sochaczewie
  województwo: mazowieckie, powiat: sochaczewski
  ul. Kusocińskiego 11, 96-500 Sochaczew,  tel.: (0-46) 862-52-19, fax: 862-52-19
  strona BIP: http://www.ppp.sochaczew-powiat.bip.org.pl

Inne instytucje: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  województwo: mazowieckie, powiat: sochaczewski
  ul. Ziemowita 10, 96-500 Sochaczew,  tel.: (0-46) 862-77-40, fax: 862-79-09
  strona BIP: http://www.pcpr.sochaczew-powiat.bip.org.pl

Inne instytucje: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu
  województwo: mazowieckie, powiat: sierpecki
  ul. Kopernika 9, 09-200 Sierpc,  tel.: (0-24) 275-76-60, fax: 275-76-60
  strona BIP: http://www.pcprsierpc.bip.org.pl

Inne instytucje: Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie
  województwo: mazowieckie, powiat: sierpecki
  ul. 3 Maja 118, 09-227 Szczutowo,  tel.: (0-24) 275-16-90, fax: 275-16-90
  strona BIP: http://www.domdzieciszczutowo.bip.org.pl

Inne instytucje: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białobrzegach
  województwo: mazowieckie, powiat: białobrzeski
  Plac Zygmunta Starego 9 , 26-800 Białobrzegi,  tel.: (0-48) 613 34 14, fax: 613 34 14
  strona BIP: http://www.pinbbialobrzegi.bip.org.pl

Inne instytucje: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sierpcu
  województwo: mazowieckie, powiat: sierpecki
  ul. Kopernika 9, 09-200 Sierpc,  tel.: (0-24) 275-91-35, fax: 275-91-35
  strona BIP: http://www.pinbsierpc.bip.org.pl

Inne instytucje: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sochaczewie
  województwo: mazowieckie, powiat: sochaczewski
  ul. Ziemowita 10, 96-500 Sochaczew,  tel.: (0-46) 862-76-19, fax: 862-76-19
  strona BIP: http://podgk.sochaczew-powiat.bip.org.pl

Inne instytucje: Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu
  województwo: mazowieckie, powiat: sierpecki
  ul. Wincentego Witosa 2, 09-200 Sierpc,  tel.: (0-24) 275-42-12, fax: 275-42-12
  strona BIP: http://www.pupsierpc.bip.org.pl

Inne instytucje: Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie
  województwo: mazowieckie, powiat: sochaczewski
  ul. Gwardyjska 10, 96-500 Sochaczew,  tel.: (0-46) 862-25-68, fax: 862-21-46
  strona BIP: http://www.pzd.sochaczew-powiat.bip.org.pl/

Inne instytucje: Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych w Sierpcu
  województwo: mazowieckie, powiat: sierpecki
  ul. Armii Krajowej 8 a, 09-200 Sierpc,  tel.: (0-24) 231-50-44, fax: 231-50-44
  strona BIP: http://www.pzjbsierpc.bip.org.pl

Inne instytucje: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. zo.o.
  województwo: mazowieckie, powiat: płoński
  ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk,  tel.: (0-23) 662-42-78, fax: 662-42-78
  strona BIP: http://www.pgkplonsk.bip.org.pl

Inne instytucje: Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Górna Odra" sp. z o.o.
  województwo: śląskie, powiat: raciborski
  ul. Kolejowa 2/1, 47-450 Roszków,  tel.: (0-32) 419-53-09, fax: 419-53-09
  strona BIP: http://www.gornaodra.bip.org.pl

Inne instytucje: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pułtusku
  województwo: mazowieckie, powiat: pułtuski
  ul. Wyszkowska 2, 06-100 Pułtusk,  tel.: (0-23) 692-17-79, fax: 692- 17-79
  strona BIP: http://www.pwikpultusk.bip.org.pl

Inne instytucje: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6
  województwo: mazowieckie, powiat: sokołowski
  M. Skłodowskiej - Curie 16, 08-300 Sokołów Podlaski,  tel.: (0-25) 781-64-24, fax: 781-64-24
  strona BIP: http://http://sp6-sokolow.bip.org.pl

Inne instytucje: Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Góździe
  województwo: mazowieckie, powiat: białobrzeski
  Stary Gózd 90, 26-806 Stara Błotnica,  tel.: (0-48) 619-80-05, fax: 619-80-05
  strona BIP: http://www.zsgstarygozd.bip.org.pl

Inne instytucje: REKNICA Sp. z o. o.
  województwo: pomorskie, powiat: gdański
  ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy,  tel.: (0-58) 682-66-40, fax: 682-66-40
  strona BIP: http://www.reknica.bip.org.pl

Inne instytucje: Sąd Rejonowy w Sierpcu
  województwo: mazowieckie, powiat: sierpecki
  ul. Wiosny Ludów 1, 09-200 Sierpc,  tel.: (0-24) 275-22-93, fax: 275-22-93
  strona BIP: http://www.srsierpc.bip.org.pl

Inne instytucje: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. J. Korczaka
  województwo: mazowieckie, powiat: mławski
  ul. Słowackiego 16, 06-500 Mława,  tel.: (0-23) 654-34-11, fax: 654-34-11
  strona BIP: http://www.oswmlawa.bip.org.pl

Inne instytucje: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą
  województwo: łódzkie, powiat: kutnowski
  Imielno 41 B, 99-350 Nowe Ostrowy,  tel.: (0-24) 356-14-94, fax: 356-14-94
  strona BIP: http://www.szpimielin-noweostrowy.bip.org.pl

Inne instytucje: Szkoła Podstawowa im. Mieczysławy Butler w Ostrowach
  województwo: łódzkie, powiat: kutnowski
  Ostrowy 8, 99-350 Nowe Ostrowy,  tel.: (0-24) 356-16-18, fax: 356-16-18
  strona BIP: http://www.szp-noweostrowy.bip.org.pl

Inne instytucje: Szkoła Podstawowa w Buszkowych
  województwo: pomorskie, powiat: gdański
  Buszkowy 37, 83-050 Kolbudy,  tel.: (0-58) 682-73-40, fax: 682-73-40
  strona BIP: http://www.spbuszkowy.bip.org.pl

Inne instytucje: Szkoła Podstawowa w Pręgowie
  województwo: pomorskie, powiat: gdański
  ul. Bukowskiego 37, 83-050 Pręgowo,  tel.: (0-58) 682-72-16, fax: 682-72-16
  strona BIP: http://www.sppregowo.bip.org.pl

Inne instytucje: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Wieliszew" Sp. z o.o.
, powiat: legionowski
  ul. Modlińska 23A, 05-135 Wieliszew,  tel.: (0-22) 782-24-22, fax: 782-24-22
  strona BIP: http://www.tbswieliszew.bip.org.pl

Inne instytucje: Uzdrowisko Rymanów S.A.
  województwo: podkarpackie, powiat: krośnieński
  ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów Zdrój,  tel.: (0-13) 435-74-01, fax: 435-74-75
  strona BIP: http://www.uzdrowisko-rymanow.bip.org.pl

Inne instytucje: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku
  województwo: mazowieckie, powiat: płocki
  ul. Gwardii Ludowej 5, 09-400 Płock,  tel.: (0-24) 262-20-88, fax: 267-84-15
  strona BIP: http://bip.wspritsplock.pl

Inne instytucje: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  województwo: mazowieckie, powiat: warszawski
  ul. Floriańska 10, 03-707 Warszawa,  tel.: (0-22) 628-28-60 , fax: 629-52-53
  strona BIP: http://www.bip.wif.waw.pl

Inne instytucje: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  województwo: mazowieckie, powiat: warszawski
  ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa,  tel.: (0-22) 654-01-80, fax: 654-01-81
  strona BIP: http://www.wijhar-s.bip.org.pl

Inne instytucje: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu
  województwo: dolnośląskie, powiat: bolesławiecki
  Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec,  tel.: (0-75) 738-03-00, fax: 738-03-01
  strona BIP: http://www.szpitalpsychiatryczny.bip.org.pl

Inne instytucje: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
  województwo: mazowieckie, powiat: płocki
  ul. Medyczna 19, 09-400 Płock,  tel.: (0-24) 364-61-00, fax: 364-60-01
  strona BIP: http://bip.wszplock.pl/

Inne instytucje: Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  województwo: mazowieckie, powiat: Wyszków
  ul. Komunalna 1 A, 07-200 Wyszków,  tel.: (0-29) 742-88-77, fax: 742-88-77
  strona BIP: http://www.tbs-wyszkow.bip.org.pl

Inne instytucje: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sochaczewie
  województwo: mazowieckie, powiat: sochaczewski
  Al. 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew,  tel.: (0-46) 862-93-14, fax: 863-31-71
  strona BIP: http://www.zgmsochaczew.bip.org.pl

Inne instytucje: Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
  województwo: mazowieckie, powiat: sierpecki
  ul. Kościuszki 1A, 09-200 Sierpc,  tel.: (0-24) 275-21-13, fax: 275-21-13
  strona BIP: http://www.zdpsierpc.bip.org.pl

Inne instytucje: Zespół Kształcenia i Wychowania w Bielkówku
  województwo: pomorskie, powiat: gdański
  ul. Gregorkiewicza 11a, 83-050 Bielkówek,  tel.: (0-58) 682-73-58, fax: 682-73-58
  strona BIP: http://www.zkiwbielkowko.bip.org.pl

Inne instytucje: Zespół Kształcenia i Wychowania w Lublewie
  województwo: pomorskie, powiat: gdański
  ul. Szkolna 5, 83-050 Lublewo,  tel.: (0-58) 682-72-76, fax: 682-72-76
  strona BIP: http://www.zkiwlublewo.bip.org.pl

Inne instytucje: Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach
  województwo: pomorskie, powiat: gdański
  Wybickiego 33, 83-050 Kolbudy,  tel.: (0-58) 682-72-24, fax: 682-72-24
  strona BIP: http://www.zkpigkolbudy.bip.org.pl

Inne instytucje: Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie
  województwo: mazowieckie, powiat: sochaczewski
  ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 Sochaczew,  tel.: (0-46) 864-95-00, fax: 864-95-05
  strona BIP: http://zoz.sochaczew-powiat.bip.org.pl

Inne instytucje: Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich
  województwo: świętokrzyskie, powiat: konecki
  ul. Gimnazjalna 41B, 26-200 Końskie,  tel.: (0-41) 39-02-398, fax: 39-02-398
  strona BIP: http://zoz-konskie.bip.org.pl/?tree=0

Inne instytucje: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
  województwo: mazowieckie, powiat: sochaczewski
  ul. J.Piłsudskiego 51, 96-500 Sochaczew,  tel.: (0-46) 862-23-26, fax: 862-23-26
  strona BIP: http://www.zsckp.sochaczew-powiat.bip.org.pl

Inne instytucje: Zespół Szkół Rolniczych w Studzieńcu
  województwo: mazowieckie, powiat: sierpecki
  Studzieniec, 09-200 Sierpc,  tel.: (0-24) 275-08-10, fax: 275-08-10
  strona BIP: http://www.zszstudzieniec.bip.org.pl

Inne instytucje: Zespół Szkół Specjalnych w Sochaczewie
  województwo: mazowieckie, powiat: sochaczewski
  ul. Ziemowita 3, 96-500 Sochaczew,  tel.: (0-46) 862-24-04, fax: 862-24-04
  strona BIP: http://www.zss.sochaczew-powiat.bip.org.pl

Inne instytucje: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
  województwo: mazowieckie, powiat: warszawski
  ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa,  tel.: (0-22) 8275329, fax: 8275329
  strona BIP: http://www.osp.bip.org.pl

Płock Portal Plocman Sp. z o.o.